Grupo Ponderaciones

Variable(s)

# Nombre Etiqueta Tipo Formato Válido Inválido Pregunta
1 HHWEIGHT Ponderación hogar Continuous numeric 11.6 8466 0  
2 HHWEIGHT Ponderación hogar Continuous numeric 11.6 31825 0  
3 WMWEIGHT Ponderación mujer Continuous numeric 11.6 8681 0  
4 CHWEIGHT Ponderación niño Continuous numeric 11.6 3516 0  
Generated: APR-24-2008 using the IHSN Microdata Management Toolkit